XAVIER ISART

ARQUITECTE

DR BUXÓ 19

Reforma d'una casa entre mitgeres per a dues families. En col·laboració amb Maria Domínguez Montcada i Reixach, 2015-2016

La construcció actual és el resultat de múltiples ampliacions a la casa inicial, de planta més aviat quadrada, amb la conseqüent ampliació de les distàncies de ventilació i la falta de llum natural a la zona central de l'habitatge. El projecte consisteix en fer una casa per a dues families, dues germanes, una que hi viurà de manera permanent i l'altra que només necessitarà un espai per a passar-hi periodes vacacionals o caps de setmana. Aquest programa permet el buidatge del cos central, convertit en un espai porxat tipus hivernacle i alhora en l'accés principal, aprofitant el passadís de ventilació lateral ja existent. Aquest espai central, organitzarà els dos habitatges, essent l'espai més públic de la casa, i permenten la compartició de cuina i menjador.