XAVIER ISART

ARQUITECTE

DIAGONAL 188

Reforma d'unes oficines a l'Avinguda Diagonal 188
Barcelona, 2018

El moviment, la relació espai-usuari mentre aquest recorre la oficina és el què s’intenta treballar en aquest projecte, on es busca generar uns recorreguts llargs, que ressegueixin la geometria de la façana des d’on tenir visuals transversals constants.
S’identifiquen tres franges programàtiques: l’espai de treball, les sales de reunions i espais d’emmagatzematge i l’office o espai d’estar-menjador.

La primera franja la conformen els espais de treball, que es col·loquen tots a prop de les obertures per a tenir llum i ventilació natural.
La segona franja està formada per les sales de reunions i els espais d’emmagatzematge i fan de “coixí” entre l’espai de treball i el d’oci, permetent alhora la màxima permeabilitat visual entre ells.
L’emmagatzematge es concentra als espais de connexió entre franges, convertits en llocs de trobada puntuals.
La tercera franja inclou l’office i l’espai d’estar-menjador que és l’element focal del projecte, des d’on es busquen unes visuals llargues fins als límits de la oficina. Queda protegida del soroll dels espai de treball per la franja de les sales de reunió.

La materialitat intenta potenciar l’efecte de segona façana de les dues anelles interiors, i diferenciar-ne la seva escala més domèstica. Per aconseguir-ho es construeix un pla plegat de muntants d’acer galvanitzat, i tot l’interior es construeix en taulers de fusta de bedoll, tant parets com sostres. Al reduir l’alçada d’aquest espai, hi podem col·locar totes les instal·lacions a sobre i així poder despullar l’espai de treball per aconseguir donar-li més altura.


Fotografies de Marta Fernández