XAVIER ISART

ARQUITECTE

BURGOS 16

Reforma d'unes oficines a l'Avinguda Burgos
En col·laboració amb Maria Domínguez
Madrid, 2019

Es proposa concentrar tots els elements “tancats” del programa: sales de reunions i emmagatzematge i implantar-los en forma de creu, amb l’objectiu de subdividir els espais de treball, més oberts i posar-los en relació amb l’exterior.

S’intenta alhora que la relació visual entre aquests espais de treball sigui el màxim clara possible, per això els paraments de les sales de reunions que els divideixen són vidriats.
L’espai central de la proposta es deixa sense un programa determinat, per a donar-li la màxima polivalència possible.

Tres elements de mobiliari trenquen la geometria recta i clara del conjunt, per a diferenciar i posar èmfasi en l’accés i l’espai d’office d’una banda, i l’espai central de l’altra. Tres “fites” o elements diferenciats que ens generen la successió espaial natural entre l’accés, el lloc més públic fins a l’office, el més privat.
En tot moment, la materialitat intenta reforçar el discurs i la geometria de la proposta. Per això es construeix de fusta l’element central, amb les sales de reunions, que es contraposa als espai de treball, que tenen un caràcter més neutre.
Fotografies de © DEL RIO BANI