XAVIER ISART

ARQUITECTE

DE LA TERRA AL CEL

Proposta per al festival "A Cel Obert"
Projecte guanyador
En col·laboració amb Maria Domínguez i Laura Veciana
Tortosa, Tarragona 2015

El concurs consisteix en fer una instal·lació "artística" a un dels patis de Tortosa, al pati de Sant Joan.
La composició de la nostra instal·lació sorgeix de la fusió de dues escales. La de l'Ebre, a través de l'abstracció de la gamma i la geometria de l'entorn, amb l'escala més concreta del mateix pati.
Explotem les possibilitats del marc del cel que proporciona el claustre. La materialització de la proposta es fa amb teles de gassa tintades amb colors del territori, que creen jocs de transparències i subemmarcaments del plà del cel dins del pròpi claustre.